infoline:

0763 670146, 0729 222.192

De acum e mai simplu: Poti alege din societatile de asigurare din oferta noastra, fie ca iti doresti un RCA la o societate preferata, fie ca alegi cel mai mic pret.

Intrebari frecvente

1. Cine este contractantul asigurarii?
Contractantul este persoana fizica/juridica care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana, obligandu-se fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare; in unele cazuri contractantul si persoana asigurata pot fi una si aceeasi persoana.

 

2. Cine apara drepturile asiguratilor? 
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are scopul de a apara drepturile asiguratilor si de a promova stabilitatea activitatii de asigurare in Romania. CSA este o autoritate administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica.

 

3. Ce este Fondul de Garantare a asiguratilor si cu ce se ocupa?
Este un fond de protectie constituit prin contributia tuturor societatilor de asigurari autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania, cu scopul de a plati despagubiri  catre asigurati, beneficiarii asigurarii sau terte persoane pagubite in cazul in care societatea asiguratoare se afla in stare de insolvabilitate.

 

4. Ce este Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)?

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este singura autoritate imputernicita prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentiala si control a activitatii de asigurare/intermediere in asigurari in Romania.
De asemenea, CSA are si atributia de emitere a normelor de aplicare a legilor din domeniul asigurarilor.

 

5. Ce este sistemul bonus-malus?
Sistemul bonus-malus reprezinta un mecanism de bonusuri si penalizari, aplicate soferilor in functie de istoricul la volan, pentru disciplinarea asiguratilor atunci cand vine vorba de polita RCA. Sistemul bonus-malus a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2010.
Sistemul bonus malus isi propune realizarea unei diferentieri intre soferul care a provocat daune si cel care nu avut incidente. Se incearca astfel responsabilizarea soferilor, in asa fel incat sa se reduca pe cat posibil numarul de accidente, daune si vatamari corporale. Practic, daca faci un rau, platesti (Malus). Reusesti sa fii disciplinat la volan, esti rasplatit (Bonus).

 

6. Cine este asiguratorul?
Asiguratorul este persoana juridica, societatea de asigurari, care in schimbul primei de asigurare isi asuma raspunderea de a acoperi anumite pagube.

 

7. Cine este asiguratul?
Asiguratul este persoana fizica sau juridica care isi asigura bunurile sau viata impotriva anumitor calamitati, in schimbul primei de asigurare pe care o plateste asiguratorului.

 

8. Cine este beneficiarul asigurarii?
Beneficiarul asigurarii este persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurat, fara ca aceasta sa fie neaparat parte la contractul de asigurare. Uneori este desemnat expres de catre asigurat, alteori se face in cursul executarii contractului, prin declaratie scrisa.

 

9. Cine este contractantul asigurarii?
Contractantul asigurarii este persoana care poate incheia un contract de asigurare fara a fi neaparat asigurat.

10. ce este riscul asigurat?
Riscul asigurat este acel fenomen produs care prin efectele sale il obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului despagubirea sau suma asigurata.
Nu toate fenomenele care produc pagube sunt un risc asigurat, ci numai acelea care indeplinesc anumite conditii, cumulat:

  • fenomenul sa fie posibil, dar nu si acel fenomen care se produce sigur si frecvent;
  • fenomenul sa aibe un caracter intamplator;
  • fenomenul sa poata fi inregistrat in evidenta statistica;
  • fenomenul sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii.

11. Ce este evaluarea de asigurare?
Evaluarea de asigurare este modalitatea prin care se stabileste valoarea bunurilor care vor fi cuprinse in contractul de asigurare. Supraevaluarea sau subevaluarea pot avea consecinte negative pentru asigurator sau pentru asigurat. Aceasta notiune se foloseste numai la asigurarile de bunuri; asigurarile de persoane nu pot fi supuse operatiunii de evaluare.

 

12. Ce este suma asigurata?
tSuma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii fenomenuliui pentru care s-a incheiat asigurarea. Suma asigurata reprezinta limita maxima a raspunderii asiguratorului si este unul dintre elementele in baza caruia se calculeaza prima de asigurare.

 

13. Ce este norma de asigurare?
Norma de asigurare este stabilita de lege si numai la asigurarile de bunuri obligatorii, reprezinta suma asigurata pe unitatea de obiect asigurat. Ex: la locuinte este metrul patrat de suprafata construita, la culturile agricole este hectarul. Suma asigurata se obtine inmultind norma de asigurare cu numarul unitatilor de obiect asigurat.

 

14. Ce este prima de asigurare?
Prima de asigurare este suma de bani dinainte stabilita, pe care asiguratul o plateste asiguratorului, pentru ca acesta sa poata constitui fondul de asigurare pentru achitarea despagubirilor de asigurare sau a sumei asigurate la momentul producerii riscului asigurat. Din primele de asigurare incasate, asiguratorul constituie fondul pentru achitarea despagubirilor si sumele asigurate, dar si alte fonduri legale prin care isi acopera cheltuielile pentru administrarea fondului de asigurare.
Prima de asigurare se stabileste astfel: se inmulteste suma asigurata cu cota de prima tarifara stabilita pentru 100 sau 1000 de unitati monetare suma asigurata.
Cota de prima tarifara sau prima bruta este constituita din cota de baza sau prima neta si adaosul sau suplimentul la cota de baza. Prima neta este pentru formarea fondului pentru achitarea despagubirilor si sumele asigurate. Adaosul este pentru acoperirea cheltuielilor pentru administrarea fondului de asigurare, a unui fond de rezerva si a unui mic profit.

 

15. Ce este durata asigurarii?
Durata asigurarii este perioada de timp valabila pentru raporturile dintre asigurator si asigurat, asa cum au fost stabilite in contractul de asigurare, ea fiind un element specific asigurarilor facultative. Aceasta durata difera de la asigurarile facultative de bunuri fata de de asigurarile facultative de persoane:

  • la bunuri perioada poate fi de 1 an sau mai putin 3 sau 6 luni;
  • la asigurarea de viata perioada poate fi de 5, 10 sau 15 ani.

Stabiliria duratei asigurarii facultative este foarte importanta pentru ca determina suma primei de asigurare pe care o plateste asiguratul si raspunderea asiguratorului este numai in cadrul acestei perioade.

 

16. Ce este paguba sau dauna?
Paguba sau dauna este pierderea(in expresie baneasca) intervenita la un bun asigurat, ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s-a incheiata asigurarea. Paguba poate fi totala sau partiala, daca bunul a fost distrus in intregime sau numai o parte din el.

 

17. Ce este despagubirea de asigurare?
Despagubirea de asigurare este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului pentru acoperirea pagubei produse de riscul asigurat. In limita sumei de asigurare, despagubirea poate fi egala sau mai mica decat paguba, in functie de principiul de raspundere aplicat de asigurator la acoperirea pagubei.
Practica asigurarilor de bunuri distinge trei principii pentru acoperirea pagubelor:

  • principiul raspunderii proportionale;
  • principiul primului risc;
  • principiul raspunderii limitate.